Värdering och Investering

Pris och marknadsvärde

I denna video får vi en introduktion till pris och marknadsvärde.

Avsnittet inkluderar en tydlig genomgång att priset per aktie inte säger något om aktien är billig eller dyr. Säkert självklart för dig, men en väldigt vanlig missuppfattning.

Del 1 av 12


Nästa video: Introduktion till resultaträkning
Föregående video: Index
Index: Värdering och Investering