Värdering och Investering

Introduktion till restultaträkning

En introduktion till resultaträkning, intäkter, bruttoresultat, rörelseresultat, nettoresultat, avkastning på totalt kapital (Rt) och avkastning på eget kapital (Re).

Del 2 av 12Nästa video: Vinst och vinst per aktie
Föregående video: Pris och marknadsvärde
Index: Värdering och Investering