Värdering och Investering

Vinst och vinst per aktie

Vinst och vinst per aktie, samt hur de relaterar till resultaträkningen och balansräkningen.

Del 3 av 12Nästa video: Introduktion till P/E-talet
Föregående video: Introduktion till resultaträkning
Index: Värdering och Investering