Finansiella marknader - Aktier 

Aktier

Aktiemarknaden är informations-centret för företagssektorn. Den representerar individers ägande i publika företag. Även om företag har en flertal intressenter, så är delägarna i ett vinstdrivande företag centrala då företaget ytterst är ansvariga mot dem. Företag erbjuder utdelningar, återköp av aktier och aktieutdelningar för att ge vinster tillbaka till aktieägarna eller för att signalera information. Företag kan också låna kapital och skapa hävstång. Modigliani-Miller-teoremet för ett företags belåning i sin enklaste form innebär att belåningsnivån inte har betydelse, men inkluderas konkurskostnader och skatteeffekter så ger de oss en positiv teori för kvoten.

Nästa video: Fastighetsinvestering
Föregående video: Räntemarkn...
Index: Finansiella marknader