Finansiella marknader - Yale University

Index för finansiella marknader 

Denna videoserie, Finansiella marknader, är hela Yale University's kurs Financial Markets med professor Robert Shiller. Beteckningen på kursen är Economics 252. Varje föreläsning är 1 - 1,5 timmar.

Finansiella institutioner är pelare i ett civiliserat samhälle, som ger stöd till människor i deras produktiva verksamheter och hanterar den ekonomiska risk de tar. Det är viktigt att förstå Institutionernas verksamhet om vi vill förutse deras aktiviteter idag och deras kommande evolution i informationsåldern. Kursen strävar till att ge en förståelse för finansiell teori och dess relation till historien, styrkor och svagheter hos institutioner som banker, försäkring, värdepapper, futures och andra derivatmarknader, samt framtiden för dessa institutioner under det kommande seklet.

Finansiella marknader - Yale University