Finansiella marknader - Räntemarknader - Term structure 

Räntemarknader - Term structure

Marknaderna för räntepapper, både statliga och privata, överstiger vida den totala aktiemarknaden i både värde och betydelse. US Treasury ger ut räntepapper med olika löptid, genom auktioner, som är öppna för auktoriserade köpare. Företag ger ut räntepapper med investmentbanker som mellanhänder. Räntorna sätts inte av Treasury ("Riksgälden"), företagen eller investmentbanker, utan bestäms av marknaden, och reflekterar de ekonomiska krafterna vilka det finns ett flertal teorier om. De reala och nominella räntorna och kupongerna för en obligation bestämmer dess pris på marknaden. Term structure, som plottar relationen mellan en tidsperiod för en investering och dess ränta indikerar värdet av tid för punkter i framtiden. Forward-kurser är framtida spot-kurser som kan beräknas genom att använda dagens obligationspriser. Slutligen, indexerade obligationer, som är indexerade mot inflation, erbjuder den säkraste tillgången av alla och dess pris avslöjar en fundamental ekonomisk indikator, den verkliga räntan.

Nästa video: Aktier
Föregående video: David Swensen
Index: Finansiella marknader