Finansiella marknader - Banker

Banker

Banker, som först skapades i primitiv form av guldsmeder för flera hundra år sedan, har utvecklats till centrala ekonomiska institutioner som hanterar allokeringen av resurser, kanaliserar information om produktiva aktiviteter och erbjuder allmänheten bekväma investeringsalternativ. Även om det finns flera typer av bankinstitutioner, inklusive credit unions, Saving and Loan Associations, så är kommersiella banker de största och mest betydande i banksystemet. Banker är utformade att adressera tre betydande problem på kapitalmarknaderna: ogynnsamt urval, moral hazard och likviditet. Banker tjänar pengar på att låna upp långsiktigt och låna ut på kort sikt och använder fractional reserves för att låna ut mer kapital än som har satts in. Historien har sett flera problem i banker, inklusive uttagsanstormning och konkurs. Statlig hjälp och reglering, så som Basel-reglerna, liksom kreditrating-instituten har hjälpt till att skapa förtroende bland investerare för bankerna som de har relationer med.

Nästa video: Andrew Redleaf
Föregående video: Fastighetsinv
Index: Finansiella marknader