Finansiella marknader - Gästföreläsning av Andrew Redleaf 

Gästföreläsning av Andrew Redleaf

Andrew Redleaf, en tidigare Yale-student och manager på Whitebox Advisors, en hedgefond, diskuterar sina erfarenheter av de finansiella marknaderna. Han tar upp en av de fundamentala frågorna inom finansmarknaden - om marknader är effektiva eller inte - och sammanfattar att även om de inte verkar vara effektiva, så är det väldigt svårt att slå marknaden. Redleaf diskuterar sina tankar om psykologiska barriärer som gör marknader ineffektiva. Han kommenterar också sin tro gällande riskhantering och hur personer ofta uppfattas belönas för att mildra risker, i stället för att ta risker. Han avslutar med att svara på flera frågor från stundenterna.

Nästa video: Carl Icahn
Föregående video: Banker
Index: Finansiella marknader