Finansiella marknader - Lärdomar av finanskrisen - Del 2 

Lärdomar av finanskrisen - Del 2

I denna andra av två föreläsningar till minne av Arthur Okun, pekar Professor Lawrence Summers ut att realräntorna har varit väldigt låga i den aktuella subprime-krisen. Detta indikerar att shocken på ekonomin var mer av en finansiellt sammanbrott-shock än en disinflation-shock. Men finansiellt sammanbrott-shocker behöver inte nödvändigtvis vara vidare skadliga för ekonomin, så länge som financial intermediation-kapitalet inte förstörs. I en finansiell kris, så som den nuvarande, är det troligt att finansföretag minskar sin leverage, ofta genom att låna ut mindre, vilket i sig självt skapar risker för ekonomin. Reglerande myndigheter bör sätta press på finansiella institutioner att öka sitt kapital och bör intervenera vid nära förestående foreclosure-situationer, men bör inte försöka att understödja huspriser.

Nästa video: 
Föregående video: Lärdomar av...1