Finansiella marknader - Lärdomar av finanskrisen - Del 1 

Lärdomar av finanskrisen - Del 1

Professor Lawrence Summers, tidigare US Treasury Secretary och tidigare President för Harvard University ger i denna första av två föreläsningar sina tankar kring rollen för penningpolitik vid ekonomiska fluktuationer, tidigare och nuvarande. Föreläsningarna ges till minne av tidigare Yale-professor och Council of Economic Advisors-ordförande Arthur Okun. Under "Okun-tiden", som tog slut vid tiden omkring när Okun gick bort år 1980, var de ekonomiska myndigheterna väldigt involverade i att skapa ekonomiska sammandragningar. Inflationen kom gång på gång utom kontroll och Fed brukade trycka på bromsen och ekonomin brukade sakta in. Men det är inte vad som hänt i de ekonomiska cyklerna under de två senaste årtionden. De senaste ekonomiska cyklerna verkar vara sammankopplade med faktorer som är endogena till de ekonomiska systemet, så som bubblor eller cykler av självbelåtenhet bland ledande institutioner. Summers argumenterar för att förstå de finansiella marknaderna och ekonomin, så måste vi ta hänsyn till modeller av multipla jämvikter, så som uttagsanstormningar, där en förändringen i förtroende kan skifta ekonomin drastiskt utan några förändringar i fundamenta.

Nästa video: Lärdomar av finans. 2
Föregående video: Demokratiseringen