Finansiella marknader - Optionsmarknader 

Optionsmarknader

Optioner introducerar en väsentlig icke-linjäritet till portföljförvaltning. De är kontrakt mellan köpare och säljare, som kommer överens om lösenpriser och datum när köparen kan köpa och sälja underliggande (exempelvis en aktie). Optioner är prissatta baserat på priset och volatiliteten på den underliggande tillgången samt löptiden på optionskontraktet. Options-prissättnings-modellen Black-Scholes är en av de mest kända ekvationerna inom finansmarknaden och erbjuder en användbar första uppskattning för priser på optionskontrakt. Optionsmarknader och futures-marknader ingår båda i att skapa en likvid och transparent marknad för optioner. Optioner är inte bara för aktier, de är också viktiga för andra tillgångsslag, så som fastigheter.

Nästa video: Demokratiseringen
Föregående video: Futuresmarknader