Finansiella marknader - Demokratiseringen av finansmarknaden 

Demokratiseringen av finansmarknaden

I sin sista föreläsning går Professor Shiller igenom några av de viktigaste verktygen för individuell riskhantering. Betydande ojämlikheter i lokala amerikanska samhällen och internationellt har skapat ett behov av olika former av socialförsäkringar, så som de som skapades i Tyskland under sent 1800-tal. Skattesystemet, konkurslagar och statliga försäkringar används för att hantera risker kring personlig välfärd. Dock måste varje av dessa uppfinningar ta psykologiska faktorer, så som moral hazard, i beaktande, för att vara effektiva utan att eliminera motivationen att delta på arbetsmarknaden, eller andra negativa sidoeffekter. När det gäller karriärer, inklusive de inom finansmarknaden, bör unga människor ta beslut med moral och syfte i minnet, och med ett brett perspektiv på båda dessa.

Nästa video: Lärdomar av finans...
Föregående video: Optionsmarknader