Finansiella marknader - Gästföreläsning av Stephen Schwarzman 

Gästföreläsning av Stephen Schwarzman, Blackstone

Stephan Schwarzman, medgrundare till Blackstone Group, en private equity-firma, talar om sin erfarenhet av branschen. Han diskuterar sina tankar om den globala finansmarknaden, speciellt vid en sådan intressant och utmanande tidpunkt i historien för finansiella institutioner. Även om den närmaste framtiden kan bli tuff för USA och ekonomierna runt om i världen, så tenderar kapitalet att komma tillbaka och reglerande institutioner arbetar med att ta fram skyddande åtgärder för systemet. Han ger också karriärråd och nämner några av de överraskningar som han mötte när han gav sig in i finansvärlden.

Nästa video: Forwards och futures
Föregående video: Marknadsplatser
Index: Finansiella marknader