Finansiella marknader - Marknadsplatser och mäklare 

Marknadsplatser och mäklare

Marknadsplatserna där aktier och andra värdepapper handlas är viktiga funktioner på finansmarknaden. De sammanför personer som är intresserade av att köpa och sälja värdepapper för att skapa universella priser. Mäklare (broker och dealer) är också en viktig del av systemet, deras metoder och standards är i förlängningen bakom en framgångsrika marknadsplatser. Många informations-innovationer har vidareutvecklat hur marknadsplatserna fungerar, ända tillbaka till teleprintern (ticker machine), som skapades för att kommunicera priser på värdepapper vid en tidpunkt till alla  berörda parter. Electronic Communication Networks och automatiserade marknadsplatser, mer generellt, har haft en betydande påverkan på handeln av värdepapper och några marknadsplatser använder fortfarande fysiska börsgolv.

Nästa video: Stephen Schwarzman
Föregående video: Kapitalförvaltare
Index: Finansiella marknader