Finansiella marknader - Principer för riskhantering 

Principer för riskhantering 

De universiella principerna för riskhantering, att poola och hedga risker.

Statistik och matematik är grunden för finansiella teorier. Sannolikhetsteori och olika distributioner är viktiga för att förstå finansiering. Exempelvis beror riskhantering på verktyg som varians, standardavvikelse, korrelation och regressionsanalys. Finansiella analysmetoder som nuvärde och att värdera betalningsströmmar är fundamentala för att förstå tidsvärdet av pengar och har använts under sekler.

Nästa video: Teknologi och...
Föregående video: Finans och...
Index: Finansiella marknader