Finansiella marknader - Teknologi och innovation 

Teknologi och innovation

Teknologi och innovation är basen för finansmarknaden. För att hantera risk framgångsrikt, speciellt på lång sikt, måste vi samla samman stora mängder risk bland många olika personer och överkomma barriärer som moral hazard och felaktig insamling. Innovationer som försäkringskontrakt och socialförsäkring, informations-teknologi från enkla saker som papper och postservice till moderna datorer har hjälpt oss att hantera risker, och uppmuntrar finansiella system att adressera ärenden gällande risk. Skatte- och välfärdssystemet är ett av de mest betydande riskhanteringssystemen.

Nästa video: Portföljdiversifie...
Föregående video: Riskhantering
Index: Finansiella marknader