Finanslexikon 

Aktier jmf Obligationer

En jämförelse mellan aktier och obligationer som investering. Aktier har oftast den bästa värdetillväxten över längre tid, medans obligationer oftast ger en jämnare och säkrare avkastning.

Se även Aktie och Obligation.


Index: Finanslexikon