Finanslexikon

Naked call

Naked call, även kallat Naket utfärdande, innebär att man utfärdar (säljer) köpoptioner på en underliggande vara, exempelvis aktier, som man inte äger.

Denna optionsstrategi är en av de mer riskfyllda, då den potentiella förlusten är obegränsat stor.

Se även Köpoption och Säljoption.