Grundkurs för investerare - Tobinskatt 

Tobinskatt

En video som förklarar den finansskatt som EU under hösten 2011 diskuterar att införa, vilket är en variant på den Tobinskatt som fördes fram av James Tobin år 1972.

Vi får en genomgång av vilka mål politiker och andra förespråkare har med skatten, samt ett antal argument varför upplägget inte kommer att uppnå de uppställda målen, och vilka som i stället kommer att drabbas.