Grundkurs för investerare - Hur banker skapar pengar 

Hur banker skapar pengar

Denna video ger en introduktion till hur banker skapar pengar, dvs hur vårt ekonomiska system med pengar fungerar, det som kallas för Fractional Reserve Banking.

Videon ger en bra introduktion till att det inte finns en enda definition på hur mycket pengar det finns, utan att det beror på vad man inkluderar i begreppet.

Om du vill få en djupare genomgång är video-serien Banker och pengar mycket bra.


Nästa: Aktiebörs
Föreg: Tobinskatt