Grundkurs för investerare - Depåbevis - SDB / ADR / GDR

Depåbevis

En förklaring av vad depåbevis är, hur de fungerar och några risker att se upp med.

Depåbevis gör det enkelt och billigt att köpa utländska aktier.

Utländska aktier som är noterade i Sverige är det via svenska depåbevis, vilket förkortas SDB.

Det engelska begreppet för depåbevis är depository receipts. Några vanligt förekommande förkortningar är därför ADR (american depository receipts) och GDR (global depository receipts).

Nästa: Hedgefond