Grundkurs för investerare - Hur du rebalanserar portföljen 

Rebalansera portföljen

Genom att rebalansera din portfölj av investeringar kan du öka din avkastning.

I detta exempel används tre tillgångstyper, aktier, obligationer, kontanta medel och alternativa investeringar.

Att rebalansera sin portfölj är väldigt enkelt, men trots det så tenderar vi privatinvesterare att missa det.

Med investeringssparkonto, kapitalförsäkring och frånvaro av stämpelskatt är det dessutom väldigt låga kostnader förknippade med det i Sverige.

Föreg: FED-modellen