Grundkurs för investerare - Ring-fencing av banker

Ring-fencing 

En förklaring av vad ring-fencing av banker är. I spåren av finanskrisen har det rests krav på att det ska resas murar mellan bankers olika verksamheter, så kallad ring-fencing. Myndigheter vill att banker som ägnar sig åt både retail banking och investment banking ska sätta upp en "mur" runt sin retail-verksamhet, som sedan ska lyda under striktare krav.

Nästa: Aktieindex
Föreg: Genomsnittlig avkastning
Index: Grundkurs för investerare