Grundkurs för investerare - Hur ett index fungerar

Index 

Ett aktieindex används för många olika saker. Det ger investerare en bild av hur marknaden utvecklas och används bland annat av fondförvaltare för att jämföra sin egen prestation.

I denna video får vi en förklaring på hur ett index beräknas. Från sin mest grundläggande form till olika former av index och hur det förändras över tid.


Nästa: Pensionssystem
Föreg: Ring-fencing
Index: Grundkurs för investerare