Grundkurs för investerare - Pensionssystem

Pensionssystem

En ordentlig genomgång av hur olika former av pensioner är uppbyggda och hur det kan påverka företag och stater.

Några av exemplen är specifika för Storbritannien, men samma frågor är aktuella i de flesta länder, inte minst i USA där vi har sett flera stora börsnoterade företag gå mot ruinens brant pga pensionsåtaganden till anställda. För att inte tala om många stater där pensionssystemen kan liknas vid pyramidspel på väg mot kollaps.
Nästa: Ratinginstitut
Föreg: Aktieindex
Index: Grundkurs för investerare