Grundkurs för investerare - Nyckeltal för aktier i praktiken

Nyckeltal i praktiken

I denna video används nio olika nyckeltal för att utvärdera en aktie i praktiken. Om du är osäker på något av nyckeltalen så finns var och ett förklarat tidigare i denna serie.

Aktien i detta exempel är Apple. Ett exempel som i efterhand visade sig vara mycket lyckat.