Grundkurs för investerare - Värdera utdelningsaktier

Värdera utdelningsaktier

En genomgång av hur man kan räkna fram värderingen på en utdelningsaktie.

Modellen heter Gordon Growth Model, efter dess skapare Myron J. Gordon. Den kallas även Gordons tillväxtmodell och utdelningsdiskonteringsmodell.

Precis som alla värderingsmodeller kräver den att man gör ett antal antaganden.