Grundkurs för investerare - Räntespread

Räntespread

En förklaring av vad en räntespread är och hur de är en indikator för risk.

Räntespread kallas även kreditspread, från engelskans credit spread.


Föreg: Arvsskatt