Grundkurs för investerare - X-datum för aktieutdelning

X-datum för aktieutdelning

Fem datum en investerare bör ha koll på vad gäller aktieutdelningar.

När bokslutsåret tar slut, x-datum, avstämningsdag, bolagsstämman och datumet då utdelningen betalas ut.

För att få den utdelning som har betämts ska aktien ägas vid slutet av dagen som är tre bankdagar innan avstämningsdatumet.