Ränta och nuvärde - Enkel och effektiv ränta

Enkel och effektiv ränta 

En introduktion till ränta och ränteberäkning. Vi får en förklaring på vad enkel respektive effektiv ränta är och hur de beräknas.

Enkel ränta heter simple interest på engelska och effektiv ränta heter compound interest.

Effektiv ränta är viktig att ta hänsyn till pga av ränta på ränta-effekten.
Nästa: Mer om enkel och effektiv ränta
Föreg: Index
Index: Ränta och nuvärde