Ränta och nuvärde - Mer om enkel och effektiv ränta

Mer om enkel och effektiv ränta 

Fortsättning på föregående video om ränta och ränteberäkning. Vi får en vidare förklaring på vad enkel respektive effektiv ränta är och hur de beräknas.

Enkel ränta heter simple interest på engelska och effektiv ränta heter compound interest.

Effektiv ränta är viktig att ta hänsyn till pga av ränta på ränta-effekten.

Nästa: Nuvärdeberäkning
Föreg: Enkel och effektiv ränta
Index: Ränta och nuvärde