Ränta och nuvärde

Index för Ränta och nuvärde 

I denna video-serie, Ränta och nuvärde, får vi lära oss om räntor och hur man nuvärdesberäknar värdet av pengar. Den går igenom saker som enkel ränta, effektiv ränta, nuvärdesberäkning, olika tidshorisonter, diskonteringsränta och discounted cash flow.

Video-serien är producerad av Salman Khan, The Khan Academy, och han använder ett ritbord för att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara saker som annars kan upplevas som komplicerade.


Enkel och effektiv ränta, nuvärde och discounted cash flow