Ränta och nuvärde - Nuvärdesberäkning - Del 4 - DCF

Nuvärdeberäkning - Del 4 - DCF

I denna video fortsätter förklaring till vad nuvärde är och hur man nuvärdeberäknar värdet av pengar.

I denna avslutande video introduceras även begreppet Discounted Cash Flow, som förkortas DCF.
Föreg: Nuvärdeberäkning - Del 3
Index: Ränta och nuvärde