Ränta och nuvärde - Nuvärdesberäkning - Del 3

Nuvärdesberäkning - Del 3

I denna video får vi en vidare förklaring till vad nuvärde är och hur man nuvärdesberäknar värdet av pengar.

I denna lektion får vi exempel på nuvärdesberäkning med olika diskonteringsräntor.Nästa: Del 4 - Discounted Cash Flow
Föreg: Nuvärdeberäkning - Del 2
Index: Ränta och nuvärde