Finansiella marknader - Kapitalförvaltare 

Kapitalförvaltare

Det flesta personer är inte vidare bra på att hantera de finansiella marknaderna. Professionella kapitalförvaltare, så som financial advisors och financial planners, assisterar personer gällande deras privata placeringar. FINRA och SEC övervakar dessa förvaltares aktiviteter för att skydda privata investerare. Fonder och börshandlade fonder (ETFs) finns också för att hjälpa privata investerare, och pensionsfonder tillhandahåller ytterligare tjänster. Dessa institutioner hjälper personer att placera pengar i diversifierade portföljer, och i vissa fall, dra nytta av skattefördelar för deras pensionssparande.

Nästa video: Marknadsplatser
Föregående video: Investment bank
Index: Finansiella marknader