Finansiella marknader - Effektiva marknader och överdriven volatilitet 

Effektiva marknader och överdriven volatilitet

Flera finansiella teorier relaterar till aktiekursanalys och att förutspå rörelser. Den effektiva marknadshypotesen säger att aktiekurser i publikt handlade företag reflekterar all tillgänglig information. Priser justerar sig omgående till ny information, så att det är omöjligt att "överträffa marknaden". Dessutom hävdar random walk-teorin att förändringar i aktiekurser endast sker på ny oväntad information, vilket alltså innebär att det är omöjligt att förutsäga förändringar i aktiekurser. Genom att använda statistiska verktyg kan vi försöka att testa denna hypotes och förutsäga framtida kursförändringar. Dessa tester visar att teorin om effektiva marknader är en halv-sanning. Det är svårt men inte omöjligt för en del personer att slå marknaden.

Nästa video: Behavioral finance
Föregående video: Försäkringar
Index: Finansiella marknader