Finansiella marknader - Försäkringar 

Försäkringar

Försäkringar tillhandahåller en betydande riskhantering till en bred allmänhet och är ett viktigt verktyg för att sprida mänsklig välfärd. Genom att samla ett stort antal av låg-korrelerade risker kan försäkringsbolag minimera den övergripande risken. Riskhanteringen är skräddarsydd till individuella omständigheter och reflekterar århundranden av försäkringsbransch-kunskap med äkta risker, moral hazard och frågor kring snedvridna urval. Sannolikhetsteori och statistiska verktyg hjälper att förklara hur försäkringsbolag använder risk-pooling för att minimera övergripande risker. Innovation och statliga regleringar har spelat viktiga roller i utformningen och översynen av försäkringsinstitutioner.

Nästa video: Effektiva marknader
Föregående video: Portföljdiv...
Index: Finansiella marknader