Finansiella marknader - Gästföreläsning av Carl Icahn 

Gästföreläsning av Carl Icahn

Carl Icahn, en framstående aktivist-investerare på den amerikanska företagsmarknaden, talar om sin karriär och hur han blev intresserad av finansmarknaden och hur han blev aktiv inom aktieägaraktivism. Han diskuterar sina tankar om dagens ekonomi (våren 2008) och amerikanska företag och deras inneboende hot och möjligheter. Han tror att de största utmaningarna som möter den amerikanska företagsmarknaden är svagt ledarskap och att dagens VD:er, med undantag, kanske inte är kapabla att leda globala företag. Han ser möjligheter för dagens, intelligenta universitetsstudenter att bli framgångsrika på företagsmarknaden om de arbetar hårt och kan identifiera värdefulla affärsuppgifter.

Nästa video: Penningpolitik
Föregående video: Andrew Redleaf
Index: Finansiella marknader