Finansiella marknader - Penningpolitik 

Penningpolitik

Centralbanker, ursprungligen skapade som bankernas bank, implementerar penningpolitisk policy genom att använda sin hävstång över utbudet av pengar och kreditregler. Sedan Bank of England grundades år 1694, genom guldstandarden som varade fram till 1930-talet, och fram till moderna tider, har centralbanker eftersträvat att stabilisera banksystemet. Centralbanker övervakar valutaflöden och inflation, och agerar när kriser, så som uttagsanstormningar. Under senare år, har centralbanker tagit en allt mer expansiv roll när det gäller att stabilisera ekonomiska fluktuationer. I den, ännu inte bekräftade, recessionen har Federal Reserve använt open market operations och innovativa finansiella arrangemang för att försöka förebygga recessionen och rädda kraschande finansiella institutioner.

Nästa video: Investment banking
Föregående video: Carl Icahn
Index: Finansiella marknader