Finansiella marknader - Gästföreläsning av David Swensen 

Gästföreläsning av David Swensen

David Swensen, Yale´s Chief Investment Officer och manager av universitetets gåvofond, diskuterar taktikerna och verktygen som Yale och andra gåvofonder använder för att skapa långsiktig positiv avkastning på investeringar. Han betonar vikten av allokering och diversifiering och de begränsade effekterna av timing i tiden och val av tillgångar. Dessutom, hedgefondernas extraordinära avkastningar, en av de senaste fenomenen inom porföljförvaltning, bör studeras noga, med ett öga på survivorship och back-fill bias.

Nästa video: Räntemarknader
Föregående video: Regleringar...
Index: Finansiella marknader