Finansiella marknader - Mänskliga svagheter, bedrägeri, manipulation och regleringar 

Mänskliga svagheter, bedrägeri, manipulation och regleringar

Reglering av finansiella- och värdepappersmarknader har till uppgift att skydda investerare samtidigt som de fortfarande ska kunna ta egna investeringsbeslut. Psykologiska fenomen som magical thinking, övertro och representativeness heuristic kan orsaka avvikelser från rationellt beteende och snedvrida finansiellt beslutstagande. Men regleringar och regulatoriska organisationer så som SEC, FDIC och SIPC (varav de flesta skapades tiden efter den stora depressionen) har till syfte att hjälpa till att förhindra manipulation av investerares psykologiska svagheter och upprätthålla förtroendet för marknaden så att ett brett spektrum av investerare fortsätter att delta.

Nästa video: Gästföreläsning...
Föregående video: Behavioral...
Index: Finansiella marknader