Finansiella marknader - Portföljdiversifiering 

Portföljdiversifiering

Portföljdiversifiering, CAPM och understödjande finansiella institutioner.

Portföljdiversifiering är det mest fundamentala konceptet inom riskhantering. Allokeringen av finansiella resurser i aktier, obligationer, riskfria tillgångar, olja och andra tillgångar avgör den förväntade avkastningen och risken för en portfölj. Genom beakta kovarianser och förväntade avkastningar kan investerare skapa en diversifierad portfölj som maximerar den förväntade avkastningen för en given nivå av risk. Ett viktigt uppdrag för finansiella institutioner är att tillhandahålla tjänster inom portföljdiversifiering.

Nästa video: Försäkringar
Föregående video: Teknologi...
Index: Finansiella marknader