Finansiella marknader - Investment banking och andrahandsmarknader 

Investment banking och andrahandsmarknader

Först diskuterar Professor Shiller dagens föränderliga finansiella system och de nyligen marknads-stabiliserande reformerna introducerade av Treasury Secretary Henry Paulson. De finansiella systemet är inneboende instabilt och skulle ha nytta av mer övervakning, speciellt för konsumentskyddsfrågor, givet den senaste tidens subprimelånekrisen. Även om just denna reform kanske inte blir framgångsrik, så talar fler regleringsansvariga och policyskapare om att förändra stabiliserings-systemet och kommer sannolikt att förändra Fed:s roll i framtiden.

Sedan introducerar Professor Shiller investmentbankernas mekanismer och roll. Investmentbanker garanterar värdepapper och arrangerar emissioner av aktier och obligationer från företag. Företag arbetar med investmentbanker för att navigera rätt bland Finansinspektionens krav för att emittera värdepapper. Bankerna åtar sig sedan en garanterad emission eller en best effort-emission och hjälper företaget att hitta en marknad för värdepappren. Investmentbanker är beroende av sitt rykte, vilket vi på senare tid har sett kan förstöras av rykten om en banks obestånd.

Nästa video: Kapitalförvaltare
Föregående video: Penningpolitik
Index: Finansiella marknader