Ränta och nuvärde - Nuvärdesberäkning

Nuvärdesberäkning 

I denna video får vi en introduktion till vad nuvärde är och hur man nuvärdesberäknar värdet av pengar.Nästa: Nuvärdesberäkning - Del 2
Föreg: Mer om enkel och effektiv
Index: Ränta och nuvärde