Ränta och nuvärde - Nuvärdesberäkning - Del 2

Nuvärdesberäkning - Del 2 

I denna video får vi en vidare förklaring till vad nuvärde är och hur man nuvärdeberäknar värdet av pengar.

Vi får här exempel på olika betalningsströmmar med olika tidshorisonter och hur man jämför dem.Nästa: Nuvärdeberäkning - Del 3
Föreg: Nuvärdeberäkning
Index: Ränta och nuvärde